Tính chất hình thang cân.

Trong đời sống có rất nhiều loại hình khác nhau mằ khi từ bé ta đã làm quen với nó. Ví dụ như hình chữ nhật, nó đều có định nghĩa và tính chất của nó và các hình khác đều như vậy. Như vậy hình thang cần thì đều có định nghĩa và tính chất của nó. Bài dưới đây mình sẽ nêu ngắn gọn về định nghĩa cũng như Tính chất hình thang cân

Định nghĩa:

Hình thang cân có 2 đường thẳng song song và 2 góc đáy của nó phải bằng nhau. Như vậy thì độ dài 2 cạnh bên của nó phải bằng nhau.

 

Tính chất hình thang cân
Tính chất hình thanh cân

Hình thang cân là hình gồm 4 đường thẳng, 2 cạnh đáy, 2 cạnh bên. 2 cạnh đáy thì song song với nhau và 2 cạnh bên bằng nhau.

Tính chất hình thang cân

Hình thang cần gôm 4 tính chất

  • Hình thang cân gồm có 4 cạnh, trong đó có 2 cạnh bên bằng nhau. Góc ACD bằng góc BDC và CAB bằng DBA và có 2 đường thẳng AB//Cd mà 2 đường thẳng không bằng nhau => nó là hình thang cân
  • Tính chấy hình thang cân thứ 2: Nếu như 2 đường chéo của hình thang mà bằng nhau thì nó là hình thang cân. VD có hình thang ABCD như hình trên mà có AD=BC thì hình thang đó là hình thang cân.
  • Trên là những tính chất của hình thang cân cũng như định nghĩa sé giúp ích cho mẹ và bé trong những bài học toán đầu đời.

Tiêu Dùng 247 cung cấp thông tin chi tiết
Tính chất hình thang cân
Tên bài báo
Tính chất hình thang cân
Thông tin mô tả chi tiết
Trong đời sống có rất nhiều loại hình khác nhau mằ khi từ bé ta đã làm quen với nó. Ví dụ như hình chữ nhật, nó đều có định nghĩa và tính chất của nó và các hình khác đều như vậy. Như vậy hình thang cần thì đều có định nghĩa và tính chất của nó. Bài dưới đây mình sẽ nêu ngắn gọn về định nghĩa cũng như Tính chất hình thang cân
Tác giả bài báo
Bản quyền nội dung
Tiêu dùng 247
Logo
Hotline: 0972.203.159
Chat Facebook
Gọi điện ngay