Nhượng quyền thương hiệu được xem là mô hình kinh doanh thành công nhất 100 năm qua. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thế giới, nhượng quyền thương hiệu bắt đầu phát triển với các thương hiệu nổi tiếng như Mc’s Donald, Starbucks, KFC… Cùng W Group tìm hiểu về loại hình kinh doanh vô cùng tiềm năng này.

nhượng quyền thương hiệu
Nhượng quyền thương hiệu là mô hình kinh doanh thành công nhất 100 năm qua

Thế nào là nhượng quyền thương hiệu?

Nhượng quyền thương hiệu (franchise) là việc cho phép bên nhận nhượng quyền được kinh doanh hàng hóa hay dịch vụ theo thương hiệu, hình thức và phương pháp kinh doanh của bên nhượng quyền trong một thời gian nhất định để hưởng khoản lợi nhuận theo thoả thuận giữa hai bên. Bên nhượng quyền cung cấp đầy đủ phương tiện kinh doanh và hỗ trợ các cửa hàng thuộc hệ thống. Và bên nhận nhượng quyền phải đảm bảo tuân thủ những phương thức và quy định của bên nhượng quyền. Mối quan hệ hợp tác này đem lại lợi ích cho cả bên nhượng quyền và bên nhận nhượng quyền.

Đối với bên nhượng quyền thương hiệu

Tiết kiệm về vốn

Bên nhượng quyền có khả năng mở rộng hoạt động kinh doanh phụ thuộc hoàn toàn vào số lượng các cửa hàng thuộc hệ thống nhượng quyền đó. Người bỏ vốn để kinh doanh là chủ của các cửa hàng. Nên bên nhượng quyền sẽ giảm được chi phí thâm nhập thị trường. Đồng thời việc bỏ vốn kinh doanh là động lực thúc đẩy bên nhận nhượng quyền phải cố gắng hoạt động có hiệu quả, mang lại nhiều lợi nhuận hơn cho bên nhượng quyền.

Tối đa hoá thu nhập

Trong quá trình nhượng quyền, bên nhận nhượng quyền phải trả tiền bản quyền thuê thương hiệu và tiền phí để kinh doanh với thương hiệu và quy trình của bên nhượng quyền. Đồng thời bên nhượng quyền sẽ phân phối sản phẩm, nguyên liệu cho bên nhận nhượng quyền. Nhờ đó bên nhượng quyền có thể tối ưu hóa thu nhập của mình.

nhượng quyền thương hiệu
Nhượng quyền là xu hướng của nền kinh tế thế giới

Đối với bên nhận nhượng quyền

Việc kinh doanh nhượng quyền giúp bên nhận nhượng quyền giảm thiểu tối đa được rủi ro khi kinh doanh. Vì khi tham gia vào hệ thống nhượng quyền, bên nhận nhượng quyền sẽ được truyền đạt các kinh nghiệm quản lý, bí quyết kinh doanh mà bên nhượng quyền đã thành công qua những lần trải nghiệm trên thương trường. Chính vì thế, bên nhận nhượng quyền sẽ không phải trải qua giai đoạn xây dựng và phát triển ban đầu mà chỉ cần tập trung vào việc kinh doanh. Các chiến lược tiếp thị, vận hành, kinh doanh sẽ do bên nhượng quyền chuyển giao. Giá cả của nguyên vật liệu, sản phẩm cũng thấp hơn thị trường. Tạo lợi thế kinh doanh cho bên nhận nhượng quyền.

Tóm lại, cả bên nhận nhượng quyền và bên nhượng quyền thương mại đều nhận được nhiều lợi ích từ việc hợp tác. Đây là mối quan hệ hai bên cùng có lợi. Đây cũng là xu hướng phát triển của nền kinh tế thế giới.

Nhượng quyền thương hiệu là xu hướng của nền kinh tế thế giới nhờ khả năng khuếch trương các địa điểm kinh doanh cũng như nâng cao lợi nhuận cho các doanh nghiệp. Các doanh nghiệp khi xây dựng kế hoạch kinh doanh nên dự liệu tới khả năng chuyển nhượng của doanh nghiệp mình, cũng như những nhà đầu tư mới chập chững bước vào thị trường nên xem xét việc nhận nhượng quyền thương mại.

Để được hỗ trợ bất kỳ thông tin về việc mở chuỗi cửa hàng. Vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng số điện thoại hoặc email bên dưới.

Địa chỉ: 738A Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

Hotline: 086.99.23.689 – 086.99.23.699

Email: nhuongquyenso1@gmail.com